PROMAPAINT® SC3

Zalety

  • łatwa w aplikacji
  • łatwo rozpuszczalna
  • możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów
  • zabezpieczenia do klasy odporności ogniowej R180

PROMAPAINT® SC3

PROMAPAINT® SC3 jest wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych otwartych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz
obiektów.

Zastosowanie

  • do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych otwartych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-13/0356-2013/1 PROMAPAINT® SC3 #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

  • ETA-13/0356 PROMAPAINT® SC3 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-13/0356-2013/1 PROMAPAINT® SC3 #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

  • ETA-13/0356 PROMAPAINT® SC3 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#