PROMAPAINT® SC4

Zalety

 • wysoka wydajność
 • możliwość zabezpieczenia profili zamkniętych
 • kompatybilna z większością stosowanych farb podkładowych
 • nieuciążliwa w trakcie nakładania

PROMAPAINT® SC4

PROMAPAINT® SC4 jest ekologiczną wydajną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. PROMAPAINT® SC4 tworzy powłokę, która pod wpływem ognia i wysokiej temperatury pęcznieje tworząc warstwę izolacyjną oraz podnosząc odporność ogniową elementów stalowych.PROMAPAINT® SC4 została przebadana zgodnie z europejską normą badawczą EN 13381-8 i uzyskała bardzo szeroki zakres zastosowania – pozwala osiągnąć klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji stalowej do klasy R120. Farba posiada Europejskiej Ocenę Techniczną ETA-13/0198 i jest oznakowana CE.

Zastosowanie

 • do wykonywania powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych belek i słupów stalowych w celu zapewnienia odporności ogniowej
Karta techniczna
< #Back#

Karta techniczna

PROMAPAINT® SC4

Karta techniczna

PROMAPAINT® SC4

Dokumenty
< #Back#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W Promapaint SC4 (Phoenix STW) #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

 • PROMAPAINT® SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

 • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W Promapaint SC4 (Phoenix STW) #DownloadLabel#

Broszury informacyjne

Broszury informacyjne

 • PROMAPAINT® SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych #DownloadLabel#

Aprobaty Techniczne

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

 • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#