Dokumenty

Aprobaty Techniczne
 • Aprobaty Techniczne
 • Pozostałe produkty
 • Płyty ogniochronne
 • Szkło ogniochronne
 • Wyroby pęczniejące
 • Broszury informacyjne
 • Certyfikaty zgodności
 • Deklaracje właściwości użytkowych
 • Krajowe deklaracje zgodności
 • AT-15-3656/2010 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#
 • AT-15-4883/2013 Ogniochronne wyroby uszczelniające PROMASEAL®-PL i PROMASEAL®-HT #DownloadLabel#
 • AT-15-4968/2013 Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • AT-15-5051/2013 Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • AT-15-5548/2013 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C do uszczelnienia przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • AT-15-5730/2013 Zaprawy ogniochronne PROMASTOP® Typ S i PROMASTOP® MG III do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • AT-15-5795/2014 Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • AT-15-8518/2010 Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji żelbetowych wykonywane z płyt PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • AT-15-9234/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® #DownloadLabel#
 • ETA-06/0206 Płyty ogniochronne PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • ETA-07/0296 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • ETA-06/0218 Płyty ogniochronne PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • ETA-06/0215 Płyty ogniochronne PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • ETA-13/0198 PROMAPAINT® SC4 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#
 • ETA-13/0356 PROMAPAINT® SC3 Powłoka reaktywna do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności nr W241 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#
 • Cerftyfikat Zgodności ITB-0180/W Masy ogniochronne PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG do uszczelniania przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-0315/W Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności nr W242 Pianka poliuretanowa PROMAFOAM®-C do uszczelnienia przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-0949/W Zaprawy ogniochronne PROMASTOP® Typ S i PROMASTOP® MG III do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • Certyfikat Zgodności ITB-0647/W Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0206 PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0215 PROMAXON® Typ A #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 06/0218 PROMATECT®-L500 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR 07/0296 PROMATECT®-L #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-07/0297-2013/1 PROMATECT®-200 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-08/0160-2013/1 PROMINA® #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0749-CPR-11/0039-2013/1 PROMATECT®-LS #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0761-CPR-13/0356-2013/1 PROMAPAINT® SC3 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1121-CPR-09/0250-2013/1 MASTERBOARD® #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1121-CPR-JA0007-2013/1 SUPALUX®-M #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1394/89/106/EHS705/2009-CPR-2013/1 PROMAGLAS #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0427/W Promapaint SC4 (Phoenix STW) #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1812-CPD-0122-CPR-2013/1 PROMAGLAS F1 #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 13279-1-B7-50-5-2013/1 Masa szpachlowa #DownloadLabel#
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 13963-3A-2013/1 Szpachlówka Promat®-RM #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-10 Masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji #DownloadLabel#
 • Deklaracja Zgodności DZ-17 PROMASEAL®-Mastic i PROMASEAL®-Mastic BSK/PROMASEAL®-AG #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-19 Przeciwpożarowa kratka wentylacyjna PROMASEAL® #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-21 PROMAFOAM®-C #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-23 PROMASTOP® Typ S i PROMASTOP® MG III #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-24 Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar do uszczelniania przejść instalacyjnych #DownloadLabel#
 • Deklaracja Zgodności DZ-35 Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji żelbetowych wykonywane z płyt PROMATECT®-H #DownloadLabel#
 • Krajowa Deklaracja Zgodności DZ-41 Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® #DownloadLabel#
 • PROMASEAL®-PL - instrukcja aplikacji #DownloadLabel#
 • PROMAPAINT® SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych #DownloadLabel#